Zo vraag je werktijdverkorting (deeltijd-WW) aan

Zo vraag je werktijdverkorting (deeltijd-WW) aan

Update 17/03/2020

Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat werktijdverkorting niet meer kan worden aangevraagd. In plaats daarvan wordt een nieuwe regeling in het leven geroepen dat onderdeel uitmaakt van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Wie tijdelijk geen of minimaal 20 procent minder werk heeft voor zijn personeel vanwege de uitbraak van het coronavirus, kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werktijdverkorting aanvragen.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting geeft ondernemers de kans om voor werknemers die tijdelijk geen of minder werk hebben over de niet gewerkte uren een WW-uitkering te ontvangen. Je personeel komt in aanmerking voor deeltijd-WW als er sprake is van 20 procent minder werk gedurende 2 tot 24 weken. Verwacht je als werkgever dat er ook na die 24 weken minder werk zal zijn, dan zal je aanvraag voor werktijdverkorting niet worden goedgekeurd, omdat het niet meer gaat om tijdelijke werkvermindering.

Buitengewone omstandigheden

Een bedrijf krijgt overigens niet zomaar werktijdverkorting toegewezen. Er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico liggen. In het verleden was dit bijvoorbeeld het geval bij de vuurwerkramp in Enschede, het tot dan toe onbekende SARS-virus en nu dus ook vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Minder werk als direct gevolg van het coronavirus

Daarnaast moet je als werkgever kunnen aantonen dat je direct minder werk hebt als gevolg van het coronavirus. Wanneer je bijvoorbeeld levensmiddelen exporteert naar China en vanwege het tekort aan containers niet kunt verschepen, is dit een direct gevolg van het coronavirus. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een bedrijf dat stands bouwt op beurzen en events en vanwege het coronavirus te maken krijgt met veel uitgestelde events.

Een indirect gevolg van het coronavirus is geen geldende reden om werktijdverkorting aan te vragen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt als voorbeeld de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Deze gebeurtenissen hadden naast directe gevolgen ook indirecte gevolgen op de economie.

Houd er rekening mee dat je voor oproep- en uitzendkrachten geen deeltijd-WW kunt aanvragen. Alleen voor de medewerkers waar je een loondoorbetalingsplicht voor hebt, kun je werktijdverkorting aanvragen. Is een van je medewerkers ziek op het moment dat je werktijdverkorting aanvraagt? Dan kun je voor deze werknemer helaas geen deeltijd-WW aanvragen.

Hoe werkt het?

1. Vraag een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van SZW via dit digitale formulier. Zorg ervoor dat je in de bijlage met een lijst van je medewerkers downloadt en invult. Deze bijlage is onderaan het formulier beschikbaar.

2. Is de vergunning toegekend? Dan zal deze in eerste instantie geldig zijn voor 6 weken en ingaan op de datum waarop je de aanvraag hebt ingediend. Werktijdverkorting aanvragen voor het verleden is niet mogelijk. Heb je de vergunning ontvangen? Meld dit dan bij het UWV.

3. Voor je salarisadministratie verandert er niets. Je betaalt je mensen uit zoals gewoonlijk. Het UWV stort het bedrag waarvoor je deeltijd-WW hebt aangevraagd aan je terug. De eerste twee maanden krijg je 75 procent van de uren waarvoor je werktijdverkorting hebt aangevraagd, teruggestort. Vanaf de derde maand ontvang je 70 procent van de loonkosten terug.

4. Wil je na 6 weken een verlenging aanvragen, omdat er nog steeds meer dan 20 procent minder werk is voor je medewerkers? Dien deze dan in voor het einde van die 6 weken. Is de situatie ondertussen verbeterd, dan verloopt de vergunning automatisch en hoef je verder niets te doen.

Je kunt voor maximaal 4 periodes van 6 weken werktijdverkorting aanvragen, in totaal voor maximaal 24 weken.

Wat betekent deeltijd-WW voor je werknemers?

Je personeelsleden krijgen zoals gewoonlijk salaris overgemaakt. Werknemers blijven gewoon WW opbouwen via de WW-premie en behouden het recht op een WW-uitkering indien er in de toekomst toch ontslag volgt.

Volgens het Ministerie van SZW hoeven zij niet op zoek naar ander werk voor de uren waarin ze in de deeltijd-WW zitten. Mochten ze tijdelijk zelf ander werk doen en daar inkomsten voor ontvangen, dan moet dit worden doorgegeven aan het UWV. Hetzelfde geldt voor ziekte en het opnemen van vakantiedagen.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!