Kabinet neemt maatregelen, zodat jij je personeel kunt behouden

NOW 2.0- wat verandert er

Werktijdverkorting is niet meer. In plaats daarvan komt er een Noodfonds voor ondernemers die hun omzet zien teruglopen vanwege de corona-uitbraak. Het Noodfonds maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die het kabinet neemt om ondernemers te helpen personeel te kunnen behouden. Ook worden zzp’ers financieel tegemoet gekomen. Helemaal af zijn de maatregelen nog niet. De komende tijd zal helder worden hoe ze precies gaan werken. Wat wel duidelijk is zetten we alvast voor je op een rij.

Werktijdverkorting wordt Noodfonds (NOW)

Werktijdverkorting (wtv) is nu al door 78.000 bedrijven aangevraagd. Een recordaantal dat voor problemen zorgt in de uitvoering bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moet de wtv gaan vervangen. NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90% indien er sprake is van meer dan 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van de omzetderving binnen je bedrijf. Zo ontvang je bij 100% omzetverlies, 90% van je loonkosten. Heb je 50% omzetverlies, dan krijg je een tegemoetkoming van 45% van de loonsom.

De nieuwe regeling geldt eveneens voor medewerkers met een flexibel contract, zoals medewerkers die op oproepbasis werken. En ook uitzendbureaus kunnen een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen.

Waar arbeidstijdverkorting kon worden aangevraagd voor een periode van 6 weken, geldt NOW direct voor een periode van 3 maanden. Daarna kun je eenmalig verlengen voor nogmaals 3 maanden. Vereist is wel dat je gedurende deze periode geen personeel ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen en de lonen gewoon doorbetaald.

Het aanvragen van werktijdverkorting wordt per direct stopgezet. Reeds gedane aanvragen hoef je overigens niet opnieuw in te dienen. Deze worden in het nieuwe systeem van het UWV meegenomen, die de afhandeling van de aanvragen van het ministerie van SZW zal overnemen.

Drie maanden uitstel voor betalen belastingen

Alle ondernemers, van grootbedrijf tot zzp’er, krijgen de komende drie maanden uitstel om belastingen te betalen. Boetes voor te late betalingen hoeven niet te worden betaald. En ook de invorderingsrente die wordt berekend als je te laat belasting betaald, wordt verlaagd naar vrijwel 0% voor belastingschulden. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonbelasting.

Verlaging van de voorlopige aanslag voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kun je overigens nu zelf al verlagen door je inkomsten aan te passen.

Financiële bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen binnenkort – de nieuwe regeling is nog niet gereed – voor drie maanden een aanvulling krijgen voor levensonderhoud. Dit is een aanvulling op het sociaal minimum die niet hoeft te worden terugbetaald. Een voorschot van deze vorm van financiële bijstand zal mogelijk zijn. Aanvragen worden binnen 4 weken afgehandeld.

Ook de voorwaarden voor het aanvragen van deze financiële steun zijn versoepeld:

  • Er wordt geen partner-en vermogenstoets gehanteerd.
  • Er vindt geen levensvatbaarheidstoets plaats
  • Zzp’ers hoeven de aanvulling achteraf niet terug te betalen

Wanneer en waar deze financiële steun kan worden aangevraagd, wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd door het kabinet. Eerst moet worden uitgewerkt hoe dit juridisch goed kan worden uitgevoerd.

Liquiditeitsmaatregelen

Daarnaast kun je mogelijk aanspraak maken op onderstaande regelingen die je helpen overeind te blijven.

  • Er komt een noodloket dat zwaar getroffen bedrijven tegemoet zal komen met 4.000 euro per bedrijf. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) noemt het een compensatieregeling voor de hard getroffen bedrijven die momenteel de deuren dicht moeten houden. Genoemd worden eet- en drinkgelegenheden, bedrijven in de evenementbranche en de culturele sector. Later zal duidelijk worden welke sectoren en welk type bedrijven hiervoor in aanmerking komen.
  • Er komt een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Dankzij de regeling kunnen banken aankloppen bij het ministerie van EZK om voor jouw bedrijf garant te staan. Neem hiervoor contact op met je bank of financier.
  • De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering, de zogeheten GO-regeling , wordt ook verruimd, zodat meer organisaties hier gebruik van kunnen maken.
  • Ondernemers met een krediet bij Qredits, een microkredietregeling (mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZK) kunnen zes maanden uitstel van aflossing aanvragen. Ook krijgen ze een rentekorting.

Hoe beleef jij de corona-crisis?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat graag in gesprek met ondernemers over hoe zij de gevolgen van de corona-uitbraak beleven. Het ministerie staat open voor suggesties van ondernemers. Wil je gebeld worden hierover? Laat het ons weten. Wij geven je contactgegevens direct door aan het belteam van het ministerie.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!