FAQ over je salarisadministratie tijdens de coronacrisis

FAQ over je salarisadministratie tijdens de coronacrisis

In afwachting van de eerste voorschotten van je NOW-aanvraag vraag jij je misschien af wat er nu wel en niet uitbetaald moet worden komende maand. Terwijl ondernemers in de zorg willen weten hoe de regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) straks effect zullen hebben op al die extra uren die gemaakt zijn door vaste arbeidskrachten. De veelgestelde vragen over salarisadministratie verzamelen we voor je in dit artikel.

Loonsom voor NOW-aanvraag

De loonsom voor je medewerkers waarvoor je NOW aanvraagt is gebaseerd op het zogeheten sociale verzekeringsloon (sv-loon). Dit is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalt en kun je gemakkelijk terugvinden in je salarissoftware. Per medewerker hanteert het UWV een maximum loon van 9.538 euro per maand. Maak je gebruik van Loket.nl dan vind je hier een uitgebreid stappenplan hoe je de juiste berekening van je loonsom maakt. Ook kun je sinds begin april het gemiddeld aantal uren en dagen voor oproepkrachten berekenen.

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers

Geef je je medewerkers een vaste reiskostenvergoeding per maand, maar werken ze nu thuis? Dan hoef je na zes weken de reiskostenvergoeding niet meer te betalen. Blijf je doorbetalen, dan werd deze volgens een oude regeling gezien als loon en dus belast. Dankzij een wijziging van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën kun je deze vergoeding nu ook onbelast blijven doorbetalen, mits deze niet hoger is dan 19 cent per kilometer. Voor mei en de daaropvolgende maanden kun je dus bepalen of je de reiskosten doorbetaald.

Vakantiegeld uitbetalen

Vooralsnog moet je je medewerkers gewoon doorbetalen, plus vakantiegeld uitbetalen zoals afgesproken. Dit is een juridische verplichting die ook blijft gelden voor ondernemers die compensatie hebben aangevraagd voor de loonkosten via de NOW-regeling. Het UWV berekent namelijk 30% bovenop de loonsom om je ook tegemoet te komen in vakantietoeslag, pensioenpremie en werkgeverspremies die normaliter gelden in de subsidieperiode.

Wettelijk is bepaald dat het vakantiegeld dat over de periode juni 2019 tot en met mei 2020 is opgebouwd uiterlijk in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als dit in de cao of het arbeidscontract is opgenomen.

Tijd voor tijd verrekenen

Bied jij medewerkers aan om tijd voor tijd (TvT) op te nemen, dan wil je ze ook uitleggen hoe dit administratief geregeld wordt. Indien je gebruik maakt van Loket.nl kan je personeel via Werknemerloket onder verlof kiezen voor de optie tijd voor tijd. Medewerkers die nu minder uren werken kunnen bij de aanvraag selecteren dat het gaat om een opname van TvT, eventueel inclusief opmerking dat ze dit doen vanwege de coronamaatregelen. Zodra een medewerker de opgenomen uren weer goedmaakt, kan dat weer via Werknemerloket worden aangegeven door onder TvT te kiezen voor opbouw. Zowel medewerkers als jij hebben zo direct inzicht in het actuele saldo van de opgenomen en opgebouwde tijd voor tijd.

Neem je de verlofmodule al wel af, maar heb je de optie tijd voor tijd nog niet geactiveerd, lees dan hier hoe je dat mogelijk maakt.

Coulance voor pensioenpremies

De pensioensector wil ondernemers die krap bij kas zitten vanwege de corona-uitbraak te hulp schieten. Zo is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met je pensioenfonds. Of kan de betalingstermijn worden verruimd. Neem contact op met je pensioenfonds om de mogelijkheden te bespreken. Echter loopt de pensioenaangifte – net als de loonaangifte – gewoon door. Enkel voor de betaling wordt mogelijk coulance gegeven.

De WAB en overwerk

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de hoge WW-premie voor vaste medewerkers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. En dat leidt nu tot ongewenste kosten in de zorg, nu daar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Minister Koolmees werkt deze aanpassing zo spoedig mogelijk uit, zodat je als werkgever na 2020 geen naheffing krijgt op je loonheffingen.

Arbeidscontracten voor de WAB

Heb je een tijdelijke contract van je medewerker verlengd door een brief te sturen en is deze niet ondertekend? Dan heb je nog tot 30 juni 2020 – in plaats van de eerder aangekondigde deadline van 30 maart 2020 – om een getekend arbeidscontract voor onbepaalde tijd te regelen voor je personeel in vaste dienst. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) mag je zonder schriftelijk ondertekend contract of addendum geen lage WW-premie rekenen.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!