NOW 2.0: wat verandert er?

NOW 2.0- wat verandert er

Het kabinet heeft een verlenging van het steunpakket aangekondigd, waaronder de NOW 2.0. Vanaf 6 juli kunnen bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies verwachten een tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus.

NOW 2.0 komt veelal overeen met de eerste regeling, al zijn er extra voorwaarden toegevoegd. Nog steeds is de gedachte om zoveel mogelijk banen te behouden. Desondanks zullen sommige bedrijven moeten reorganiseren om zich in de nieuwe economie staande te houden. “De economie zal anders zijn dan gisteren”, aldus Minister Wiebes van Economische Zaken in de persconferentie woensdag.

Hoe de NOW 1.0 werkt, las je eerder op ons blog. Wat er verandert voor de NOW 2.0 lees je hieronder.

Van 30% naar 40% op de loonsom

In de eerste regeling wordt 30 procent extra uitgekeerd bovenop de gesubsidieerde loonsom om zo ook de kosten van bijvoorbeeld pensioenpremies en vakantiegeld te dekken voor werkgevers. Nu wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Loonsom maart 2020 als uitgangspunt

Het UWV baseert de eerste NOW-vergoeding automatisch op de loonsom van je loonaangifte van januari 2020. De referentiemaand waar de loonsom voor de tweede NOW-aanvraag op wordt gebaseerd, is maart 2020. Daardoor kan het subsidiebedrag gunstiger uitpakken voor seizoensgebonden bedrijven, bedrijven die recentelijk zijn overgenomen of startende bedrijven die in januari 2020 een nul-aangifte hadden. Overigens wordt de maand maart in de al lopende NOW-regeling ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart tot en met mei hoger is dan in januari tot en met maart.

Geen bonussen, eigen aandelen en dividend

Wie gebruik maakt van de NOW mag in 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De cash moet immers in het laatje van de onderneming blijven.

Bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is toegestaan, al vindt daar achteraf nog steeds een correctie voor plaats. Voor NOW 1.0 geldt dat je per ontslagen werknemer 150% van de ontvangen subsidie moet terugbetalen, een boete dus. Dat wordt in de nieuwe regeling teruggedraaid naar 100%. “Meestal worden mensen nog een paar maanden doorbetaald na ontslag”, legde minister Koolmees uit in de Volkskrant. “Dat willen we niet subsidiëren.”

Als voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, moet je bij de tweede NOW-aanvraag verklaren dat je – zoals ook wettelijk bepaald is – overlegd met vakbonden. Gekeken moet worden hoe het collectief ontslag voorkomen of verminderd kan worden. En hoe de gevolgen van het collectief ontslag kunnen worden verzacht, bijvoorbeeld door een sociaal plan.

Bij– en omscholing

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden middels een verklaring verplicht om voor bij- en omscholing te zorgen. Via het crisisprogramma NL leert door kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is druk bezig om te bepalen via welke opleiders deze online scholing kan worden afgenomen.

In het verleden was altijd inzichtelijk welke bedrijven werktijdverkorting hadden aangevraagd. Nu het UWV wat meer ademruimte krijgt, wordt vanaf juni op de website weer openbaar gemaakt wie de NOW heeft aangevraagd, wat de verleende voorschotten zijn en de vastgestelde subsidie is.

Naast de NOW 2.0 kondigde het kabinet verdere uitbreiding op het huidige noodpakket. Zo is de periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, verlengd tot 1 september 2020. En mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers krijgen een vergoeding voor vaste lasten. Deze Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt voor bedrijven in de horeca, evenementenbranche, recreatie en andere sectoren die ook aanspraak konden maken op de 4.000 euro vergoeding van de TOGS-regeling.

Meer details over de verlenging en uitbreiding van het steunpakket, lees je hier.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!