3 arbeidsjuridische tips als je medewerker niet functioneert

Arbeidsjuridische tips als je medewerker niet functioneert

Liever zie je natuurlijk dat al je mensen prima functioneren. Maar soms loop het niet zo lekker met een medewerker. Hoe je zou moeten handelen bij disfunctioneren is voor veel ondernemers een vraagteken. Terwijl juist de stappen die je volgt bepalen hoe snel je samen tot een oplossing komt.

Onderstaande arbeidsjuridische tips helpen je alvast op weg.

Tip 1: Leg vast als je je medewerker aanspreekt op onvoldoende functioneren

Als er een situatie ontstaat, bijvoorbeeld door disfunctioneren, zorg dan dat datgene wat besproken en afgesproken is, wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld, als een van je werknemers geregeld dronken op het werk verschijnt en je hem daarop aanspreekt, is het belangrijk om dat gesprek vast te leggen.

Tip 2: Start een verbetertraject als verbetering uitblijft

Blijft verbetering in het functioneren van je medewerker na meerdere gesprekken uit? Dan kan het verstandig zijn een verbetertraject te starten. Bespreek met je medewerker wat er verbeterd moet worden en op welke termijn, voordat het verbetertraject start en leg dit vast. Met welk doel wordt het verbetertraject gestart? Welke acties worden door jou en de werknemer ondernomen? Een verbetertraject moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat je kan laten zien dat je de medewerker de kans hebt gegeven om te verbeteren. Zo moet de medewerker voorafgaand aan het verbetertraject weten wat er van hem wordt verwacht. Ook moet hij minimaal drie maanden de kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren en moet er tussentijds en achteraf geëvalueerd worden.

Communiceer in eerste instantie face-to-face, wat zeker in een conflictsituatie wenselijk is. Het is belangrijk alle gemaakte afspraken voorafgaand, tijdens en na afloop van het traject per e-mail terug te koppelen, zodat ze ook schriftelijk zijn vastgelegd. Hopelijk leidt dit tot een goed resultaat voor beide partijen, waardoor de arbeidsrelatie weer gezond wordt. Zo niet, dan kan de verslaglegging gebruikt worden in een eventuele ontslagprocedure.

Tip 3: Houd zelf de regie door in overleg te gaan

In een conflictsituatie of bij een verstoorde arbeidsrelatie denk je als ondernemer vaak: “Ik wil van deze werknemer af”. In de praktijk kan dat niet altijd. De gang naar de rechter is onzeker en kan uiteindelijk anders uitpakken dan hoe jij het voor ogen hebt. Met elkaar om tafel gaan is in veel gevallen een snellere en betere oplossing dan een rechtsgang. Zodra je naar de rechter stapt, verlies je de controle. Door te onderhandelen houd je zelf de regie.

Als werkgever groei je sneller met CoPilot

Maak gratis een account aan!